Molsarkivet

 

 

 

 

Molsarkivets historie

 


Molsarkivet så dagens lys i 1968. Et samarbejde med Mols Biblioteket, og initiativtageren, Svend Dam Sørensen gjorde det muligt, at åbne et Lokalhistorisk Arkiv.

Det var den forestående kommunalreform, der havde givet start skuddet, til oprettelsen, da man andre steder i landet allerede var i gang med at oprette arkiver. Man havde en velbegrundet frygt for, at lokalhistorisk materiale ville gå tabt i forbindelse med reformen.

                                     

Den første bestyrelse og frivillige på arkivet.

Forrest fra venstre : Svend  Dam Sørensen, Vistoft, Carl A. Laursen, Thorup, Ejner Skovfoged, Vrinners

Bagest : Else Holst, Helgenæs, Sigvard Thuesen, Agri

 

Molsarkivet startede i et lille kælderlokale i enden af en garderobe i Molsskolens kælder, og flyttede senere ind i et nedlagt filmlokale under Molsbiblioteket. Her havde det til huse indtil Mols Bibliotekets nedlæggelse i 2004.

Et samarbejde med Borgerforeningen Mols, Ebeltoft Kommune og Ebeltoft Museum, gjorde det muligt at flytte arkivet til dets nuværende domicil på Knebel Bygade 40. A. Her var arkivet indtil 2017, hvor det så fandt sin plads i den gamle Inspektørbolig ved Molsskolen

I 2011 frasagde man sig organiseringen med Ebeltoft Museum, da museet fusionerede med Randers Museum, og Grenå Museum.
 

Samtidig så arkivsammenslutningen  i Syddjurs Kommune, ASK, dagens lys.

ASK består af de 7 Lokalarkiver i Syddjurs kommune.

I ASK regi, er der ansøgt LAG om midler til implementering af  arkiverings systemet ARKIBAS, og til IT udstyr til arkiverne i Syddjurs Kommune.

Denne ansøgning blev imødekommet med 270.000 kr, så nu arkiveres og registreres der på alle arkiver.


De 7 sogne på Mols - klik på sognet for yderligere info.